Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
szlachetna
niebo jest puste, bo zapomniałem o bóstwach.
gasnę z kotem, który nie wiem kiedy umrze,
a ty? gdzie jesteś? czy jest ci tam ciepło?
— Damian Kowal, Wygaszanie/zapalanie
Reposted fromidzsobie idzsobie
szlachetna
Gdyby każdy z nas otrzymał możliwość wykonania jednego strzału , w stronę osoby której nienawidzi, jak myślisz przeżyłbyś?
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahaveadrian haveadrian
szlachetna

Co w Tobie jest takiego, że nikt nie potrafi mi Cie zastąpić?

Reposted fromheartbeat heartbeat viakatalama katalama
szlachetna
- Boisz się zapytać?
- Boję się odpowiedzi.
Reposted fromlostindreams lostindreams viakatalama katalama
szlachetna
Wyglądamy jak szczęśliwa para, a my ani szczęśliwi, ani para.
— so true
Reposted frompuhinka puhinka viakatalama katalama
szlachetna
3687 cc35
Reposted fromblubra blubra viakatalama katalama
szlachetna
5053 a031
A jeżeli miłość, to tylko taka z iskrami. Taka, której nie będę w stanie się oprzeć i taka która wywróci mi świat do góry nogami.
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viakatalama katalama
szlachetna
Wszyscy o coś walczą. 
Reposted fromboli boli viakatalama katalama
szlachetna
nie poradzę sobie, jeśli znowu stracę kogoś ważnego...
— ...
Reposted fromkatalama katalama
szlachetna
9042 62f5 500
chudne
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakatalama katalama
szlachetna
Zachwyciło mnie samo zło. 
— Coma
Reposted fromnadzienie nadzienie viakatalama katalama
szlachetna

To chyba normalne, że czasami chciałabym usłyszeć ciche, ciemne, drżące "tęskniłem, tak cholernie tęskniłem"...

— zwierzenia do butelki
Reposted fromniewyslowiona niewyslowiona viakatalama katalama
szlachetna
OSTATNIO TAK NIEWYSPANA JAK DZIŚ, BYŁAM WCZORAJ
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakatalama katalama
szlachetna
Boję się Sylwestra, boję się Nowego Roku. Boję się, że nic się nie zmieni. Nie zmieni na lepsze. Bo przecież ostatnio, pozmieniało się wiele.
— Powoli, do przodu. Szukając szczęścia.
Reposted frommoreorless moreorless viakatalama katalama
szlachetna
Urodziłeś się, ponieważ będziesz dla kogoś bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaakrew akrew
szlachetna
Dorośnij do odwagi
Wypowiedz to co myślisz
— Biffy Clyro
Reposted fromardesia ardesia viaakrew akrew
szlachetna
Najlepsze prezenty nie mają ceny.
— To już ten wiek.
Reposted fromavooid avooid viaakrew akrew
szlachetna
Herbata to lekarstwo.
Reposted fromboli boli viaakrew akrew
szlachetna
Tak, dobrze jest pomagać. Ja pomagałem, usuwając się na bok.
— Ryan Knighton "Zapiski niewidomego taty"
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaakrew akrew
szlachetna
myślami przytulałam Cię tysiące razy
— albo i miliony
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaakrew akrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl